FAQ – často pokládané otázky

Udržení dlouhodobě dobré kvality šroubové svěrky vyžaduje náležitou péči. 

Funkce šroubové svěrky je založena na tření a zaklesnutí mezi vodící tyčí a kluzným ramenem. Proto je důležité, aby vodící tyč byla udržována vždy čistá, beze stopy tuků, olejů nebo zaschlých lepidel. Obzvláště kritická  je i přítomnost vosků a protispékavých prostředků obsahujících silikon. Takové látky je nutno co možná nejrychleji, pomocí rozpouštědla, drátěného kartáče nebo brusného papíru, odstranit. Vřeteno i kloub přítlačné desky musí být pravidelně mazány přiměřeným množstvím oleje. Pro tento účel se obzvláště hodí olej ve spreji. Tímto způsobem dlouhodobě udržíte lehký chod šroubové svěrky, při zachování optimální upínací síly. 


Nachází-li se na pohyblivém rameni svěrky z tvárné litiny závitový kolík (červík), zabraňující prokluzu pohyblivého ramene, může být pro obnovení funkce, při poklesu účinnosti, červík pootočen o čtvrt otáčky. V případě celoocelových šroubových svěrek by měla být pozornost věnována vytváření oblýskaných ploch na vodící tyči. Takový stav může vést k proklouznutí pohyblivého ramene. Patrná lesklá místa, je vhodné po obou stranách zdrsnit smirkovým plátnem zrnitosti 100 a obnovit tak funčnost i bezpečné používání.Různé délky a hloubky vyložení šroubových svěrek mohou působit poněkud horší přehlednost při odkládání. 


V takovém případě je praktickým řešením vozík na svěrky. Na této robustní kovové konstrukci na kolečkách totiž můžete mít svěrky přehledně zavěšené a roztříděné podle velikosti. Mobilní vozík na svěrky tak umožňuje pohotovější a rychlejší práci, protože svěrky máte přehledně uspořádané přímo v prostoru jejich používání. 


Další možností skladování je stabilní stojan, do kterého se svěrky mohou jednoduše zasunout.


Běžné nůžky na plech jsou vykovány z jednoho kusu. Síla střihu vyplývá z poměru délky břitů k délce rukojeti.Ruční nůžky na plech s pákovým převodem se skládají z nůžkové hlavy a rukojeti. Oba díly jsou uloženy kloubově, takže vzniká ještě dodatečný pákový převod.


Nůžky Ideál

Tyto nůžky nosí své jméno právem. Nůžky Ideál jsou totiž opravdový "všeuměl". Můžete jimi přestřihnout plech (průběžný střih) stejně dobře jako vystřihovat velké a malé obrysy nebo oblé tvary (vystřihování). Skutečnost, zda střiháte při kraji (ostřihávání) nebo uprostřed tabule plechu přitom nehraje žádnou roli. Je přirozené, že nůžkami Ideál můžete provádět i jednoduché vyřezávací práce.


Vystřihovací nůžky

Vystřihovací nůžky se hodí nejlépe, jestliže potřebujete realizovat jemné třihy s malým poloměrem při kraji tabule plechu. Jemný tvar břitů těchto nůžek vám dovolí bez námahy vystřihnout velmi drobné tvary nebo křivky.


Průběžné nůžky

Chcete přestřihnout plech uprostřed a nebo na okraji? Pak jsou průběžné nůžky pro vás tím pravým nástrojem. Dlouhymi břity těchto nůžek můžete zkracovat i velkoformátový plech a vyřezávat z něj a to rychle, bez velké námahy a přesto přesně.

Pravé nůžky jsou navrženy a broušeny tak, aby mohly snadno vystřihovat pravá zaoblení (tedy oblouk zleva doprava). Poloměrové střihy zprava doleva se provádějí nejlépe levými ůžkami.


Často se setkáváme s názorem, že pravé nůžky jsou pro praváky a levé nůžky pro leváky. Tak tomu ve skutečosti není. Naopak. Jestliže vystřihujete jako pravák poloměr s pravými nůžkami (viz nahoře, zleva doprava), vytáčíte při stříhání sve zápěstí ven. Levými nůžkami (zaoblení je pak zprava doleva) se zápěstí při vystřihování natáčí dovnitř. To je zřetelně ergonomičtější. Můžete si to vyzkoušet.


Na výsledek stříhání nemá vliv pouze kvalita nůžek. Záleží rovněž na správném zacházení s nástrojem:


Plech musí být položen na broušenou plochu střihací čelisti. Pouze tak dosáhnete optimálního střihu. Nedoléhá-li plech na střihací čelist, kroutí se. Následkem je nutnost vynakládat větší sílu a  životnost nůžek se zkracuje. 


Při střihání musí být nůžky zeširoka otevřené a plech zasunut co nejhlouběji mezi břity nůžek. Nůžky by při stříhání neměly být zcela zavírány: Již při sevření břitů cca na ¾ jejich délky nůžky znovu rozevírejte a opětovně svírejte. Pouze tímto způsobem dosáhnete střihu bez otřepů. V případě úplného svírání nůžek, vznikají na konci každého jednotlivého střihu příčné trhlinky. 


Důležité je rovněž to, aby ruční nůžky na plech byly používány pouze ke střihání tenkých plechů z měkkých kovů a oceli. Ruční nůžky nejsou vhodné ke stříhání kulatých a hranatých kovových profilů, jako například drátů. To by vedlo k vylomení břitů.Nestačí-li ke střihání plechu ruční síla, může to mít dva důvody: Buďto jsou břity tupé, nebo je plech příliš silný. Při použití ručních nůžek na plech je totiž nutno dbát na to, aby tloušťka stříhaných plechů nepřesáhla rozmezí 1,2 až 1,9 mm. Toto však vždy závisí na druhu plechu a rovněž na kvalitě břitů.