Variabla snabbspännare

Spänna fast arbetsstycken snabbt, även detaler på olika höjder