Nożyce z zakrzywionymi ostrzami do blachy do cięć po okręgu

Szczegóły produktu
 • Opracowane specjalnie do cięć po okręgu
 • Zakrzywione ostrza
 • Rękojeści lakierowane
 • Dostępne w wersji prawej i lewej
Numer katalogowy Całkowita długość Całkowita długość Długość cięcia Długość cięcia Grubośćlachy (600 N/mm²) Żywotność Waga
mm " mm " mm kg
D208-275 275 11 40 1  9/16 1 ++ 0,510
D208-275L 275 11 40 1  9/16 1 ++ 0,510
 • Prace konstrukcyjne
 • Dekarstwo
 • Ekspert w każdej sytuacji
 • Nożyce dźwigniowe do blach mogą być stosowane tylko do przecinania cienkich blach z miękkich metali i stali. Nie są odpowiednie do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych takich jak np. drut.
 • Narzędzia do cięcia mogą być obsługiwane tylko ręcznie bez użycia dodatkowych środków pomocniczych.
 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Odcięte elementy mogą zranić osobę wykonującą pracę oraz osoby znajdujące się w otoczeniu.
 • Nieprawidłowe użycie może spowodować szkody osobowe lub rzeczowe.
 • Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektrycznych odłączyć je od zasilania - w przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
 • Cięcie nożycami i nożami wykonywać w kierunku od ciała na zewnątrz.
 • Narzędzia do cięcia przechowywać zawsze z zamkniętymi ostrzami w dobrze widocznym miejscy. Rękojeść musi być skierowana w stronę osoby chwytającej narzędzie!
 • Narzędzia do cięcia przechowywać oddzielnie! To chroni ostrza i zabezpiecza przez zranieniem!
 • Narzędzia do cięcia należy regularnie ostrzyć! Tępe narzędzia zwiększają ryzyko zranienia i wymagają użycie większej siły w celu uzyskania takiego samego rezultatu cięcia.
 • Elementy nożyc ze stali kutej, rękojeści powlekane
 • Elementy łączeniowe ze stali, ocynkowane
 • Usunąć widoczne zabrudzenia
 • Czyścić ostrze lekko zwilżoną w oleju szmatką w regularnych odstępach czasu, w zależności od stopnia zabrudzenia (usuwać pył)
 • Połączenie śrubowe regularnie oliwić od wewnętrznej strony ostrza
 • Zardzewiałe lub porysowane ostrza wypolerować na kamieniu do ostrzenia
 • W przypadku zbyt dużego luzu nożyc wyregulować śrubę mocującą (nożyce muszą się wciąż lekko otwierać i zamykać.)