Combi‑sax vinklad

Produktdetaljer
 • ERGO‐skänklar gör arbetet mindre utmattande
 • Vinklade skär
 • Skär med tandning förhindrar att arbetsstycket glider av
 • SB-förpackning
Artikelnr Total längd Total längd Skärlängd Skärlängd Vikt
mm " mm " kg
D48A 190 7  1/2 38 1  1/2 0,110
 • Handplåtsaxar får endast användas för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller eller stål. Lämpar sig inte för klippning av runda eller kantiga metaller som t.ex. tråd.
 • Skärverktyg får bara användas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet - arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Skär alltid i riktning bort från kroppen när du använder saxar eller knivar.
 • Lägg undan skärverktyg alltid med slutna skär på ett väl synligt ställe. Handtaget alltid i riktning mot dig!
 • Förvara skärverktygen separat! Detta skonar skären och dina fingrar!
 • Skärverktyg ska skärpas regelbundet! Genom slöa skärverktyg ökas risken för kroppsskador. Dessutom krävs mer kraft för samma skäreffekt.
 • Skär av rostfritt ädelstål, plastinmantlade
 • Förbindelseelement av stål, förzinkade
 • Ta bort allmän smuts
 • Inolja skruvförbandet regelbundet på skärets insidor