Set plåtsaxar i normalt utförande

Produktdetaljer
 • D216: För genomgående raka klipp och konturklipp, Lackerade skänklar
 • D218: För långa raka och genomgående klipp, De extra långa skären är idealiska för genomklippning av stora plåtskivor
Artikelnr Innehåll Vikt
kg
DSET-SF3 1 x D216-280, 1 x D216-280L och 1 x D218-300 i rulletui 2,019
 • Handplåtsaxar får endast användas för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller eller stål. Lämpar sig inte för klippning av runda eller kantiga metaller som t.ex. tråd.
 • Skärverktyg får bara användas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet - arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Skär alltid i riktning bort från kroppen när du använder saxar eller knivar.
 • Lägg undan skärverktyg alltid med slutna skär på ett väl synligt ställe. Handtaget alltid i riktning mot dig!
 • Förvara skärverktygen separat! Detta skonar skären och dina fingrar!
 • Skärverktyg ska skärpas regelbundet! Genom slöa skärverktyg ökas risken för kroppsskador. Dessutom krävs mer kraft för samma skäreffekt.
 • Ta bort allmän smuts
 • Torka av skäret med regelbundna mellanrum beroende på nedsmutsningsgrad med en lätt oljig trasa för att ta bort materialdamm
 • Inolja skruvförbandet regelbundet på skärets insidor
 • Bryna rostiga eller repade skär lätt med en oljesten
 • Om saxen har för mycket spel, ska skruven dras åt något. (Saxen ska fortfarande kunna öppnas och stängas utan större kraftbehov.)