Specialverktyg för golvläggning

Specialverktyg för golvläggning
Flytande golv som t ex trä eller färdigparkett, laminat eller golvskivor. För att göra det enklare och effektivare att lägga dessa populära golv har BESSEY utvecklat speciella spännverktyg som t ex distansklossen PVA eller spänn‐ och golvläggningshjälpen SVH. Därmed är BESSEY än en gång trendsättare även inom detta område!
Flytande golv som t ex trä eller färdigparkett, laminat eller golvskivor. För att göra det enklare och effektivare att lägga dessa populära golv har BESSEY utvecklat speciella spännverktyg som t ex di...