Bezpečnostní pokyny a instrukce k použití:


Obecné informace:

 • Ruční nářadí používejte pouze v souladu s určeným účelem! Je-li k výrobku přiložen návod k použití, řiďte se jeho obsahem.
 • Nikdy neprovádějte žádné změny ani úpravy na nářadí! Nářadí musí být použito pouze v originálním stavu. V případě nutnosti použijte pouze originální náhradní díly. Výjimky: Odborné ostření řezných nástrojů!
 • Nikdy nepracujte s nářadím, které je poškozené! Poškozené nářadí je nutné okamžitě nahradit jiným nářadím!
 • Na rukojeti nesmí být stopy po oleji či mazivu!
 • Ochranné brýle používejte při všech pracích, u nichž může dojít ke vzniku třísek nebo prasknutí dílů.
 • Podle typu práce použijte k ochraně rukou pracovní nebo montážní rukavice!
 • Pečujte o bezpečný stav nářadí tím, že zvolíte bezpečné místo k jeho uložení! Používejte bezpečnostní obuv!
 • Musí být dodržovány pokyny týkající se údržby nářadí a nástrojů. Protože jedině pravidelná údržba nářadí a nástrojů je zárukou toho, že bude použití nářadí a nástrojů v souladu s předpisy.
 • Kromě toho platí příslušné bezpečnostní předpisy různých institucí, např. předpisy oborových svazů, pokyny zaměstnavatele a zákonem stanovené předpisy příslušné země.

Upínací nářadí:

 • Upínací nářadí není určeno pro zavěšovaní břemen, jejich posouváni nebo transportování.
 • Ke zvýšení upínací nebo střižné síly se nesmí používat žádné nástavce a prodloužení (například trubky). Výjimkou jsou těžké šroubové svěrky, opatřené na konci závitového vřetene šestihranem pro nasazení klíče nebo ráčny s nástrčným nástavcem.
 • Nesprávné použití může mít za následek ublížení na zdraví nebo škody na majetku.
 • Nikdy neprovádějte žádné změny či úpravy na upínacím nářadí a používejte je pouze v originálním stavu. V případě nutnosti použijte pouze originální náhradní díly.

Nůžky a nože:

 • Nůžky mohou být používány pouze ke stříhání materiálu, na který jsou určeny. U nůžek na plech je rozhodující síla a tvrdost materiálu. Nůžky na plech nejsou určeny ke stříhání profilů kruhového nebo hranatého průřezu, drátů ani hřebíků. 
 • Řezné nástroje se smí používat pouze ručně bez použití jakýchkoliv dalších pomůcek.
 • Při práci používejte ochranné brýle a rukavice, odříznuté části mohou poranit řemeslníky a okolostojící osoby.
 • Nesprávné použití může mít za následek ublížení na zdraví nebo škody na majetku.
 • Před započetím prací na elektrických zařízeních je nutné nejdříve přerušit spojení se zdrojem elektrického proudu. Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.
 • Řezné nástroje odkládejte vždy se zavřenými břity na dobře viditelném místě. A vždy rukojetí k sobě!
 • Řezné nástroje ukládejte odděleně od ostatních nástrojů! Ochráníte tím břity i své prsty!
 • Řezné nástroje je nutné pravidelně ostřit! U tupých řezných nástrojů je jednak vyšší riziko poranění, jednak je nutné na stejný řezný výkon vynaložit větší sílu.

Kleště:

 • Při práci používejte ochranné brýle a rukavice. Odříznuté části mohou poranit řemeslníky a okolostojící osoby.
 • Před započetím prací na elektrických zařízeních je nutné nejdříve přerušit spojení se zdrojem elektrického proudu. Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.
 • Nůžky nepoužívejte jako kladivo!
 • Kontrolujte čelisti nůžek jestli nejsou opotřebované! Může dojít ke sklouznutí opotřebovaných čelistí a následkem toho pak k poranění.
 • Skřipcové kleště jsou určeny pouze ke krátkodobému upevnění obrobků!

Všeobecné informace o produktu:

 1. Firma BESSEY si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu v technických specifikacích produktu. Je možné, že některé specifikace produktu budou region od regionu odlišné, a to proto, aby vyhovovaly mezinárodnímu trhu.
 2. Všechny fotografie vytvořené firmou BESSEY znázorňující použití nástrojů BESSEY mají posloužit výhradně jen pro dotvoření představy o tom, jak daný nástroj patřičně použít. Cílem bylo produkty názorně předvést, a proto není na některých fotografiích vidět ochranné pomůcky, jako např. oděv, obuv, rukavice. To ovšem nikterak nezbavuje zákazníka povinnosti používat při práci s upínacím nářadím a řeznými nástroji BESSEY náležitý ochranný oděv.