Biztonsági előírások és használati útmutató:


Általános tudnivalók:

 • A kéziszerszámot csak rendeltetésszerűen használja! Tartsa be a mellékelt használati utasítást!
 • Soha ne alakítsa át a szerszámot! Csak eredeti állapotában használható. Szükség esetén csak eredeti alkatrészekkel használja! Kivétel: a vágószerszám szakszerű köszörülése.
 • Soha ne dolgozzon sérült szerszámmal! A sérült szerszámot azonnal le kell cserélni.
 • A markolat legyen mindig olaj- és zsírmentes! 
 • Feszültség alatt végzendő munkát csak képzett személyzet a megfelelő szerszámmal végezhet.
 • Minden munkafolyamathoz, amelynek során forgács keletkezik, kis anyagdarabok válhatnak le, viseljen védőszemüveget!
 • Óvja kezét a munkafolyamathoz alkalmas megfelelő védőkesztyűvel!
 • Gondoskodjon olyan állófelületről, ahol biztosan állva dolgozhat! Viseljen védőcipőt!
 • Vegye figyelembe a karbantartási utasításokat! Csak a szerszám rendszeres karbantartása biztosítja a helyes (szabályszerű) használatot. 
 • Fentieken túl érvényesek a különböző intézmények biztonsági előírásai, például a szakmai egyesületek előírásai, a munkaadó utasításai és az adott ország törvényi előírásai.

Szorítók:

 • A szorítók nem használhatók emelésre, vontatásra vagy szállításra.
 • A szorítót csak kézi erővel, további segédeszköz használata nélkül lehet működtetni.
 • A helytelen használat személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.
 • Soha ne alakítson a szorító szerszámon, csak eredeti állapotában használja! Szükség esetén csak eredeti alkatrészekkel használja!

Vágószerszámok:

 • A kézi lemezvágó ollókat csak puha fémből készült vékony lemezek vagy acél vágásához szabad használni. Nem alkalmasak kerek és szögletes fémformák pl. drót vágásához.
 • A vágószerszámokat csak kézi erővel, további segédeszköz használata nélkül szabad működtetni.
 • Munkavégzéskor védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni, mert a levágott anyagdarabok sérülést okozhatnak a munkát végzőnek és a környezetében tartózkodóknak.
 • A helytelen használat személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
 • Elektromos berendezéseken végzett munkálatok alatt az elektromos berendezést áramtalanítani kell, különben áramütést okozhat.
 • Az ollók és kések vágási iránya mindig a testtől távolodó legyen.
 • A vágószerszámokat mindig zárt állapotban, jól látható helyen kell tartani. A markolat mutasson Ön felé!
 • A vágószerszámokat mindig egymástól külön tárolja! Ez óvja az Ön ujjait és a vágóéleket is.
 • A vágószerszámokat rendszeresen élezni kell. A tompa élű vágószerszámok használatakor megnő a balesetveszély, és ugyanahhoz a vágás-teljesítményhez nagyobb erőkifejtésre van szükség.

Fogók:

 • Munkavégzéskor védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni, mert a levágott anyagdarabok sérülést okozhatnak a munkát végzőnek és a környezetében tartózkodóknak.
 • Elektromos berendezéseken végzett munkálatok alatt az elektromos berendezést áramtalanítani kell, különben áramütést okozhat.
 • Fogót soha ne használjon kalapácsként!
 • Ellenőrizze a pofák kopását! A kopott pofák megcsúszva balesetet okozhatnak.
 • A grip szorítófogók csak a munkadarab rövid idejű rögzítésére alkalmasak.

Általános termékinformációk:

 1. A BESSEY fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki specifikációkat időnként megváltoztassa. Lehetséges, hogy a termékspecifikációk területenként különbözőek, azért, hogy a nemzetközi piacoknak megfeleljenek.
 2. Minden BESSEY által publikált ábra, amely a szerszámokat használat közben mutatja be, igyekszik képet adni arról, milyen munkafolyamatokban használatos a szerszám. A fotózás során – hogy a termékeket minél jobban bemutathassuk – nem szerepel a képeken védőruházat, pl. védőkesztyű. Ez természetesen nem mentesíti a BESSEY szorító- és vágószerszámot használó vevőt a megfelelő védőruházat viselése alól. 
 3. A vevő viseli az egyedüli felelősséget a tekintetben, hogy a termékről kapott információkban bízik-e, azokat felhasználja-e a termék alkalmazását, felhasználását illetően. A BESSEY kifejezetten elhárít minden felelősséget minden esetben a közvetlenül, közvetetten, ill. véletlenül bekövetkezett károkkal szemben. Továbbá minden kártérítési követelés, veszteség pótlása és egyéb kárigény kizárólag az illető termék eladási árára korlátozódik.